На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
pm10  pm2,5
4/24/2022 8:00 52.45 22.97
4/24/2022 15:00 57.48 13.95
4/24/2022 17:00 75.72 17.19