На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.
                                              pm10 pm2,5
2022-03-24 07:00:00 60.75 18.81
2022-03-24 08:00:00 130.72 26.53
2022-03-24 09:00:00 65.7 21.36
2022-03-24 10:00:00 52.77 17.71