На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.02.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
    pm10 pm2,5
2/23/2022 19:00 83.07 47.77