На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

PM 10 PM 2.5
2021-02-24

07:00:00

50.57

40.54

2021-02-24

08:00:00

53.23

47.52

2021-02-24

09:00:00

47.85

44.83

2021-02-24

10:00:00

50.89

41.95

2021-02-24

13:00:00

52.22

40.84

2021-02-24

14:00:00

46.78

38.1

2021-02-24

15:00:00

52.24

38.48

2021-02-24

16:00:00

61.18

44.84

2021-02-24

17:00:00

70.58

50.7

2021-02-24

18:00:00

49.3

42.14

2021-02-24

19:00:00

55.97

46.78