На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 24.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5
2021-01-24

00:00:00

53.12 51.21
2021-01-24

01:00:00

54.26 50.29
2021-01-24

21:00:00

55.61 43.75