На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-23 07:00:00    75.68
2023-03-23 18:00:00    70.27
2023-03-23 19:00:00    56.19

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-03-23 07:00:00    36.71
2023-03-23 17:00:00    30.24
2023-03-23 18:00:00    45.33