На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.12.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт у 9:00 које износи 426,13 ug.m-3

  Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине ПМ10   на мерном месту Градски Парк
2021-12-23 09:00:00 60.26
2021-12-23 15:00:00 52.67
2021-12-23 16:00:00 54.91
2021-12-23 18:00:00 50.59
2021-12-23 19:00:00 52.02
2021-12-23 22:00:00 51.37