На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

PM10 PM2,5

2020-12-23

06:00:00

81.41

 

63.26

2020-12-23

07:00:00

82.74

 

72.97

2020-12-23

08:00:00

98.03

 

91.27

 

2020-12-23

09:00:00

68.92

 

62.74