На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.10.2021.године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.