На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатнихе концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк:

ПМ 10 ПМ 2.5
2020-10-23 09:00:00 60.27 30.25
2020-10-23 10:00:00 79.75 34.54