На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица PM 10 на мерном месту Градски парк:
ПМ 10
2020-09-23 16:00:00 64.71