На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 23.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица величине.
PM 10 PM 2,5
2023-08-23 07:00:00 47.98 34.61
2023-08-23 08:00:00 50.8 34.44
2023-08-23 21:00:00 65.11 29.13