На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

   

Инст. Г.Парк
23.8.2021 07:00 12.52 317.45 7.74 26.64 35.32
23.8.2021 08:00 293.91 858.35 11.26 34.34 1093.64
23.8.2021 09:00 146.4 24.47 13.39 16.66 36.56

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk.

ПМ10 ПМ2,5
23.8.2021 07:00 63.04 19.62
23.8.2021 08:00 192.03 66.44
23.8.2021 17:00 63.79 16.16
23.8.2021 18:00 65.9 17.78
23.8.2021 19:00 112.48 28.6
23.8.2021 20:00 62.62 23.98
23.8.2021 21:00 52.94 22.33