На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.07.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

23.7.2022 07:00 122.34
23.7.2022 08:00 112.82

23.7.2022.                                                                       09:00                                                          55.78

 

На мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење Суспендованих честица PM 2.5.

23.7.2022 07:00 43.24
23.7.2022 08:00 47.76