На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана на мм Градски парк у 15:00 исто је износило 413,23   ug,.m-3

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk .
2021-07-23 08:00:00 62.37