На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  пм 10  на мерном месту Градски Парk.
2021-06-23 05:00:00 52.59 23.76
2021-06-23 06:00:00 41.58 27.58
2021-06-23 07:00:00 49.12 31.96
2021-06-23 08:00:00 86.82 45.09
2021-06-23 09:00:00 89.38 43.01
2021-06-23 10:00:00 78.42 33.24
2021-06-23 11:00:00 59.67 28.01
2021-06-23 12:00:00 60.42 29.53
2021-06-23 13:00:00 54.97 27.41
2021-06-23 14:00:00 53.52 28.56
2021-06-23 15:00:00 52.69 28.1
2021-06-23 16:00:00 55.88 27.81
2021-06-23 17:00:00 52.8 26.73
2021-06-23 18:00:00 51.63 30.51
2021-06-23 19:00:00 54.77 34.8