На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.05.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентиранопрекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-05-21 08:00:00    55.46

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица PM2.5 на мерном месту Градски парк.