На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
23.3.2022 00:00 80.65 28.6
23.3.2022 06:00 68.4 20.49
23.3.2022 07:00 50.8 18.62
23.3.2022 08:00 87.89 29.8