На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 23.02.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-02-23 07:00:00 64.76
2023-02-23 08:00:00 65.11

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-02-23 07:00:00 35.86
2023-02-23 08:00:00 34.32