На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида на мм Институт у 02:00 399,93.
Од 12:00  доступна су мерења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк и у посматраном периоду нису евидентирана  прекорачења истих.