На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк

  ПМ10 ПМ2,5
2021-01-23 08:00:00 76.77 66.95
2021-01-23 09:00:00 69.6 63.81
2021-01-23 10:00:00 91.7 73.48
2021-01-23 11:00:00 45.38 43.35
2021-01-23 12:00:00 48.87 46.03
2021-01-23 13:00:00 52.1 48.45
2021-01-23 14:00:00 53.27 49.23
2021-01-23 15:00:00 54.21 51.19
2021-01-23 16:00:00 69.33 54.11
2021-01-23 17:00:00 55.62 48.67
2021-01-23 18:00:00 56.78 50.4