На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-22 06:00:00    55.72
2023-03-22 07:00:00    79.2
2023-03-22 08:00:00    65.88
2023-03-22 18:00:00    50.34

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-03-22 07:00:00    37.81
2023-03-22 08:00:00    39.39
2023-03-22 09:00:00    32.45