На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  22.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
                                

2023-12-22 00:00:00 69.26 20.75
2023-12-22 01:00:00 144.04 16.48