Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 22.12.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-12-22 08:00:00 81.02
2022-12-22 09:00:00 138.82
2022-12-22 10:00:00 143.63
2022-12-22 11:00:00 87.83
2022-12-22 12:00:00 86.12

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2022-12-22 08:00:00 77.18
2022-12-22 09:00:00 94.62
2022-12-22 10:00:00 75.62
2022-12-22 11:00:00 56.3
2022-12-22 12:00:00 40.97
2022-12-22 18:00:00 33.39