На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10

ПМ 2.5

2020-12-22

02:00:00

189.28

63.24

2020-12-22

03:00:00

67.42

33.13