На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк.
22.11.2021 08:00 89.24 58.93
22.11.2021 09:00 89.03 47.43
22.11.2021 10:00 100.66 46.36
22.11.2021 15.00 90.06 47.09
22.11.2021 16:00 50.8 27.74