На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.10.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

 

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

 

  PM10 PM2.5
2022-10-05    09:00:00 105.00 36.79
2022-10-05   10:00:00 150.00 46.47
2022-10-05   11:00:00 82.14 25,88