На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ 10 на мерном месту Градски Парк.

2021-10-22 08:00:00 55.62 36.65
2021-10-22 09:00:00 87.66 52.92
2021-10-22 10:00:00 88.88 31.06
2021-10-22 12:00:00 55.35 17.97