На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица PM 10 на мерном месту Градски парк:
ПМ 10 ПМ 2.5
2020-09-22 13:00:00 50.84 11.26
2020-09-22 14:00:00 76.03 16.7
2020-09-22 15:00:00 41.48 11.83
2020-09-22 16:00:00 78.39 19.87
2020-09-22 17:00:00 78.39 22.14
2020-09-22 18:00:00 58.37 18.74
2020-09-22 19:00:00 77.89 25.55