На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 22.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
  PM 10 PM 2.5
2023-08-22 08:00:00 66.85 46.5
2023-08-22 09:00:00 50.45 30.85