На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk.
2021-08-22 06:00:00 57.27 21.48
2021-08-22 07:00:00 43.24 15.41
2021-08-22 08:00:00 84.94 22.46
2021-08-22 09:00:00 90.43 18.44