На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано je прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Институт у 7:00 износи 827,17 [ug.m-3], на мм Градски парк у 8:00 и износи 350,48 [ug.m-3]

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст