На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.07.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода нjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
2022-07-22 07:00:00 52.66 26.01
2022-07-22 08:00:00 51.86 21.08