На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано је прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институ у 00:00 ~ 683,46 ug.m-3  као  и на  мм Градски парк  ~ 365,27  ug.m-3   а затим у  7:00 на мм Г.Парк у износу од  496.66 ug.m-3

Tоком истог периода није евидентирано прекорачење концентрације суспендованих честица.