На основу података са сајта Агенције  за заштиту животне средине на дан 22.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида

Брезоник Кривељ Слатина Градски парк Институт
5/22/2021 8:00 63.52 13.18 80.24 731.92 846.42

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

ПМ 10 ПМ2.5
5/22/2021 8:00 117.99 51.41
5/22/2021 9:00 90.06 28.23