На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 23.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица

PM10  PM2,5
4/23/2023 18:00 54.53 15.49