На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
pm10 pm2,5
4/22/2022 15:00 69.95 25.87
4/22/2022 16:00 61.53 28.19
4/22/2022 17:00 57.32 26