На основу података са сајта Агенције  за заштиту животне средине на дан  22.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59  часова je евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида.
Градски парк Институт Кривељ Брезоник
4/22/2021 7:00 360.66 14.94 6.4 32.43
4/22/2021 8:00 30.23 13.77 112.21 435.26
4/22/2021 9:00 19.03 13.34 219.5 372.85

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.