На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Г.Парк  у 23:00 ~ 489.52  ug.m-3 

У посматраном периоду регистровано је прекорачење концентрације суспендованих честица пм10 на мм Г.Парк приказано у табели:
 
2020-04-22 07:00:00 51.41 34.57
2020-04-22 13:00:00 50.61 19.62
2020-04-22 14:00:00 53.68 20.16
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст