На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
 
ПМ10 ПМ2,5
22.3.2022 20:00 97.39 46.56
22.3.2022 21:00 115.52 39.03
22.3.2022 22:00 161.16 47.07
22.3.2022 23:00 120.03 38.16