На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида на мм Брезоник:

2021-02-22 11:00:00 620.14
2021-02-22 12:00:00 542.04

Резултати мерења концентрације сусупендованих честица са мм Градски парк нису доступни од 20.02.2021. од 14 часова.