На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.01.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2024-01-22 05:00:00    76.64
2024-01-22 06:00:00    54.27
2024-01-22 19:00:00    58.15
2024-01-22 20:00:00    62.87
2024-01-22 22:00:00    70.95

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2024-01-22 05:00:00    31.47
2024-01-22 06:00:00    40.7
2024-01-22 11:00:00    30.6
2024-01-22 12:00:00    35.69
2024-01-22 13:00:00    30.41
2024-01-22 15:00:00    30.13