На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк