На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.1.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк.

ПМ10 ПМ2,5
2021-01-22 08:00:00 96.9 85.08
2021-01-22 09:00:00 107.88 95.32
2021-01-22 10:00:00 55.67 46.3
2021-01-22 15:00:00 50.04 46.47
2021-01-22 16:00:00 66.81 59.18
2021-01-22 21:00:00 76.01 59.43