На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5

2020-12-21 04:00:00

554.11  

33.43

 

2020-12-21 05:00:00

1379.82  

64.06

 

2020-12-21 06:00:00

1108.66  

88.33

 

2020-12-21 07:00:00

676.06  

71.42

 

2020-12-21 08:00:00

836.41  

71.48

 

2020-12-21 09:00:00

623.38

51.08

2020-12-21 10:00:00

198.91  

35.51

 

2020-12-21 11:00:00

90.27  

30.31

 

2020-12-21 12:00:00

297.59  

43.5

 

2020-12-21 13:00:00

78.96

 

26.75