На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 21.11.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида .
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.

 

  PM 10 PM 2.5
2023-11-21 09:00:00 79.69 35.91
2023-11-21 10:00:00 91.54 57.44
2023-11-21 11:00:00 69.05 44.05