На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски Парк.
2021-11-21 10:00:00 59.92