Дневни извештај о квалитету ваздуха 21.10.2022.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.10.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

Tоком истог периода  је евидентирано  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM10 на мерном месту Градски парк, па је у 16h је евидентирано 68,28 (ug.m-3).

Tоком истог периода, нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица ПM2.5 на мерном месту Градски парк.