На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм:

Брез. Г.Парк Крив. Инст.
21.10.2021 09:00 784.6 1382.96 11.44 448.64
21.10.2021 10:00 860.22 119.73 45.84 59.81
21.10.2021 22:00 9.39 7.07 5.25 1433.91
21.10.2021 23:00 8.34 19.55 5.68 483.49

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ 10 на мерном месту Градски Парк.

2021-10-21 08:00:00 56.19 38.52
2021-10-21 09:00:00 142.01 96.03
2021-10-21 10:00:00 62.24 31.29