На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк:

ПМ 10 ПМ 2.5
2020-10-21 08:00:00 65.35 46.2